Μία σχολή ποδοσφαίρου με αποσαφηνισμένους εκπαιδευτικούς στόχους.

Η επιτυχία στο ποδόσφαιρο είναι έννοια προγραμματισμού και οργάνωσης. Στα τμήματα υποδομής η εκπαίδευση έχει μακροπρόθεσμο στόχο, που καθορίζεται από την εκάστοτε φιλοσοφία της σχολής ποδοσφαίρου. Η εφαρμογή των εκπαιδευτικών στόχων  στη δική μας σχολή δεν είναι μία προφορική δήλωση, αλλά μετουσιώνεται μέσα από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.
«Στη δική μας σχολή προκαθορισμένο στοιχείο αναφοράς δεν είναι η ομάδα, αλλά το άτομο».

Η θεώρηση αυτή υποκρύπτει μια μεγάλη αλήθεια… «ότι το σύνολο αποτελείται από μονάδες». Η ποιότητα και ικανότητα μιας ομάδας εξαρτάται από την ικανότητα και επιτηδειότητα των ποδοσφαιριστών που την αποτελούν. Η στατιστική ανάλυση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα επαληθεύει αυτή την άποψη, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε ένα παιχνίδι υπάρχουν πάνω από διακόσιες καταστάσεις «ένας εναντίον ενός», πάνω από τετρακόσιες πάσες, υποδοχές της μπάλας, μεταβιβάσεις συρτές ή εναέριες και τελειώματα. Καμία κατάσταση κατοχής ή μη της μπάλας δεν μπορεί να λυθεί χωρίς την ατομική ικανότητα και επιτηδειότητα.

Η μεθοδολογία μιας τέτοιας εκπαίδευσης σε ένα τόσο αποσαφηνισμένο στόχο, δεν σταματάει στην εκμάθηση βασικών τεχνικών στοιχείων και στην κατάσταση «ένας εναντίον ενός». Πραγματοποιείται στην  εφαρμογή αυτών των στοιχείων σε πιο σύνθετες καταστάσεις μέχρι την αγωνιστική. Οι ασκήσεις που επιλέγονται είναι ιδανικές για όλες τις κατηγορίες (ηλικίες) και εφαρμόζονται εύκολα ανάλογα το επίπεδο των ασκουμένων, μειώνοντας ή αυξάνοντας τον βαθμό δυσκολίας.

Τα στοιχεία μάθησης και εκπαίδευσης (πάσα, οδήγημα, κοντρόλ, υποδοχή, ντρίπλα, χειρισμός της μπάλας, σέντρα κ.λ.π.) επιλέγονται και εκτελούνται μέσα στην προπονητική μονάδα ταυτόχρονα. Το αρχικό στοιχείο εκπαίδευσης και εκμάθησης είναι ο χειρισμός της μπάλας στο έδαφος. Πάνω σε αυτό το στοιχείο προστίθενται σιγά σιγά όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τεχνικής. Βασικό σημείο προσοχής σε αυτήν την διαδικασία είναι η εφαρμογή όλων των ασκήσεων και με το αδύνατο πόδι.

Η υψηλή τεχνική κατάρτιση είναι ο κύριος εκπαιδευτικός στόχος όλης αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας από 5 έως 14 ετών. Μόνο η πολύ καλή τεχνική κατάρτιση μπορεί να δώσει λύσεις σε ένα παιχνίδι με δύσκολες καταστάσεις παιχνιδιού (ένας εναντίον ενός, ένας εναντίον δύο ή περισσότερων αντιπάλων, μικρός χώρος λειτουργίας, πίεση αντιπάλων ταυτόχρονα από διαφορετικές κατευθύνσεις, πίεση χρόνου δράσης) στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η εφαρμογή ξεκινά με τις καταστάσεις μισό-ενεργητικών αντιπάλων μέχρι καθαρά αγωνιστικής μορφής ασκήσεων.

Στη σχολή ποδοσφαίρου μας γνωρίζουμε πολύ καλά  ότι οι στόχοι στο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικοί. Η εκπαίδευση στα τμήματα υποδομής δεν είναι σήμερα μόνο βελτίωση και καλυτέρευση της αθλητικής υπόστασης του ποδοσφαιριστή. Είναι ανατροφή, αγωγή, παιδεία. Είναι κοινωνικοποίηση που επιτυγχάνεται με τη σύνθετη δράση θεσμών (σχολείο, ποδοσφαιρική ομάδα, γονείς και κοινωνικός περίγυρος).
Βασική μας φροντίδα είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας των αθλητών να στηρίζεται όχι μόνο σε μία ατομική βάση, αλλά και στο πλαίσιο του συνόλου, της ομάδας.